Tijdens de ontwerpfase krijgt de vertaling van het programma van eisen de meeste aandacht. Belangrijk in dit stadium is rekening te houden met het interne geraamte, oftewel de constructieve opbouw van het ontwerp. Uw bouwplan dient immers wel uitvoerbaar te zijn.

Dit betekent dat gezocht wordt naar een arbeidsvriendelijke en meest praktische constructiemethode dat goed aansluit bij het ontwerp. Vergt uw bouwplan een specifieke benadering op constructief draagvlak?

INGENIEURSHUIS DE BLAEY kijkt graag met u mee als het gaat om constructieve oplossingen en het toepassen van diverse technieken. Indien noodzakelijk wordt een constructeur of adviseur ingeschakeld om te komen tot de meest ingenieuze oplossing voor uw ontwerp. Tevens dragen wij zorg voor alle sterkteberekeningen van alle voorkomende beton, staal- en houtconstructies.