Tijdens deze fase worden voorstudie en ideeënvorming omgezet in een voorlopig ontwerp; het krijgt een werkelijke vorm. Enerzijds wordt dit vervaardigd voor u als initiatiefnemer, anderzijds moet het in veel gevallen een welstandscommissie kunnen overtuigen.

Deze commissie beoordeelt of het ontwerp al dan niet esthetisch verantwoord is, mede in relatie met omliggende bebouwing en het bestemmingsplan van het te bouwen of verbouwen object. Gaat u, evenals de welstandscommissie akkoord met het voorlopig ontwerp? Dan gaan we de goede kant op, en kan uw bouwplan gereed gemaakt worden voor het indienen van de aanvraag voor de bouwvergunning.