Vooropgesteld moet worden, wanneer u voornemens bent te gaan bouwen of verbouwen, dat er helderheid is over het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Hierin wordt o.a. het beoogde doel van het perceel gesteld samen met maximale dimensies van erfbebouwing. Hierbij zal met het ontwerp rekening gehouden moeten worden, zodat uw bouw- of verbouwplan past binnen het bestemmingsplan. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden die u heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Ook doen wij onderzoek voor u voor het verkrijgen van eventuele vrijstelling van de bepalingen van een bestemmingsplan.