nieuwbouw bio-golfkanaal NIOZ

Posted by on jul 2, 2013 in Nieuws | No Comments
nieuwbouw bio-golfkanaal NIOZ

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ, is het oceanografische instituut voor Nederland. Het instituut verricht zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek om kennis te verzamelen over estuaria, zeeën en oceanen. Het instituut ondersteunt het onderzoek en onderwijs in de mariene wetenschappen in Nederland en in Europa. Per 1 Januari 2012 is het NIOZ gefuseerd met het voormalig NIOO-CEME (Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie) en bestaat het NIOZ uit twee vestigingen; NIOZ-TX op het waddeneiland Texel en NIOZ-YE in Yerseke. Het huidige NIOZ telt circa 350 medewerkers. Het jaarlijks budget is circa dertig miljoen euro.

Voor de vestiging in Yerseke is Ingenieurshuis De Blaey gevraagd mee te denken aan de uitvoering van een zogenaamd golfkanaal. Een 62 meter lange betonnen kanaal van 1,5 meter diep welke kunstmatig de bewegingen zoals stromingen, golfslag e.d. van de zee kan nabootsen. Hiermee kunnen natuurverschijnselen zoals erosie, verzakkingen, ophopingen van slib, aangroeiingen e.d. gemeten en verwerkt worden in gecompliceerde modellen. Met deze gegevens kunnen in de (nabije) toekomst bijvoorbeeld dijkverzwaringen beter berekend worden of erosieverschijnselen beter begrepen worden.